ОСТАННІ НОВИНИ:

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Цей пам'ятний день був запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН у 2005 році. Відзначається щорічно, саме цього дня 1945 року були визволені в'язні найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. Тому сьогодні, 27 січня, в малому залі Національного палацу «Україна», за підтримки державних органів влади та Посольства Держави Ізраїль, відбулась меморіальна церемонія «Шість мільйонів сердець», присвячена Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту. Шість свічок в пам'ять про шість мільйонів жертв Голокосту були запалені учасниками пам'ятного заходу - державними та політичними діячами України, главами дипломатичних місій Ізраїлю, Німеччини, Швейцарії, США та інших, колишніми в'язнями гетто та концтаборів, а також Праведниками народів світу. З словами підтримки виступила посол Сполучених Штатів Америки - Марі Йованович, а свічку пам'яті від імені дипломатів в Україні, запалив посол Німеччини - Ернст Райхель.

«Я низько вклоняюся тим, кому вдалося пережити цю страшну трагедію, а надто - донести її масштабність та жорстокість. Дуже важливо, що дехто з цих людей зараз присутні тут і передають свої спогади прийдешньому поколінню, щоб подібні трагедії ніколи не повторювалися, а ми могли б вшановувати цю пам'ять», - сказав український міністр Євген Нищук.

16402168_1233549256734736_1934625250_nСпіворганізатор церемонії пам'яті жертв Голокосту голова Асамблеї національностей України Ровшан Тагієв в інтерв'ю сказав: «Організовуючи цей вечір пам'яті ми мали не меті передати ту інформацію, події яких відбувалися тоді на європейському континенті, так і по всьому світу. Ця ситуація вимагає нашої мобілізації, щоб разом протистояти будь-якій формі агресії. Тому ми як Асамблея національностей України, разом з організаторами та Єврейським фондом, запросили багато дипломатів різних країн, щоб об'єднатися в боротьбі проти будь-якої форми нетерпимості. Сьогоднішня присутність такої кількості діячів говорить про те, що в Україні поступово громадянське суспільство починає об'єднуватися навколо таких цінностей, як гуманізм, почуття, співчуття, людяність, рівність... Тому те, що сталося в Німеччині, коли нацизм прийшов до влади, створивши машину смерті, не повинно мати місце в сучасній історії як України так світу».

16402422_1233549253401403_1410624047_nЗапалюючи 5-ту свічку, президент Єврейського Форуму в Україні, громадський діяч Аркадій Монастирський прочитав листи підтримки від керівників українських відомств, а в окремому інтерв'ю висловив думку: «Ми не можемо ще багато чого зробити. Україна як і раніше не вспупила в Міжнародний альянс з вивчення Голокосту, що негативно відображається на думці інших країн щодо неї. Крім того, немає належного збереження пам'ятників у місцях розстрілів, які і без цього часто руйнуються, піддаються вандалізму, а держава не має коштів і бажання за ними доглядати. Хоча в багатьох місцях ці пам'ятники споруджені не за кошти держави, а небайдужий людей».

Перед присутніми з композиціями виступили: Струнний квартет «Cordes» та ізраільський театр «Секрет звуку» з виставою «Паралельний світ».

Слова підтримки публічно висловив громадський діяч, журналіст Роман Реведжук: «Я, як людина котра сповідує християнство, засади та принципи любові до ближнього. Ця історія є частиною того, що спонукає мене, ще більше йти шляхом толерантності. Адже міжнаціональна толерантність - це і є основа розвитку не тільки України, а й світу. І не треба знищувати архіви, щоб покоління не взнали історію трагедії, як це роблять нациські і фашистські режими. Треба визнавати помилки, каятись і спокутувати провину. Відтворювати історію, розповідаючи про трагедію в деталях, аби покоління розуміли, яке було зло і зараз маємо запобігати подібному. На найвищому державному рівні потрібно вживати заходів, щоб ніхто не посмів вчиняти щось подібне, чи навіть думати. Посібно-навчальна політика має працювати з шкільного віку.

16343727_1233549263401402_755966284_nЗа останні чотири роки, вивчаючи історичні факти гибелі людства в боротьбі добра та зла, маю чітке розуміння. Як я повинен жити. Яким принципам слідувати. Сьогодні сидячи в залі, я почув такі слова пана Дмитра Павличка: в мене на очах застрелили мого друга, однокласника - він був єврей. Також під час Голодомору сталінський режим забрав чиїхось друзів, братів, сестер і ми повинні пам'ятати про євреїв, про українців, про усіх людей котрі загинули від різних режимів. Смерті людей - це наше спільне горе. Ці слова є тою істиною, котра для мене особисто є основою формування мого відношення до людства. Пам'ятаймо історію - творімо МИР, живімо в мирі. Вічна пам'ять замордованим!»

Так, Голокост - це найбільший злочин перед людством. Слово «Голокост» із давньогрецької означає всеспалення. Цим поняттям позначають геноцид євреїв, і не лише євреїв нацистами під час Другої світової війни. Лише у концтаборі Аушвіц-Біркенау із 1940 по 1945 рік було закатовано 1,5 мільйона людей. Загалом же під час Голокосту нацисти винищили від 6 до 11 мільйонів осіб. Незабутня трагедія народу, моральний урок для майбутніх поколінь, та тепер ми знаємо, і маємо виховувати в сучасної молоді повагу до людей незалежно від їхньої раси та походження, навертати їх на правильний шлях та допомагати їм розібратися щодо впливу минулого на сучасність. Тож прислухаймось до слів Євгена Нищука, Ровшана Тагієва, Аркадія Монастирського, Романа Реведжука про ті сумні події, адже вони своїми словами хочуть донести молодому поколінню, що спільна біда, повинна нас мотивувати виховувати в собі позицію відкритого серця, любові та поваги до людства.
____________________________________________________________________________________________________________

Русская версия:

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
Этот памятный день был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году. Отмечается ежегодно, именно этого день в 1945 году были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Поэтому сегодня, 27 января, в малом зале Национального дворца «Украина», при поддержке государственных органов власти и Посольства Государства Израиль, состоялась мемориальная церемония «Шесть миллионов сердец», посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста были зажжены участниками памятного мероприятия - государственными и политическими деятелями Украины, главами дипломатических миссий Израиля, Германии, Швейцарии, США и других, бывшими узниками гетто и концлагерей, а также Праведниками народов мира.
16344393_1233549250068070_883897488_n Со словами поддержки выступила посол Соединенных Штатов Америки - Мари Йованович, а свечу памяти от имени дипломатов в Украине, зажег посол Германии - Эрнст Райхель.

«Я низко кланяюсь тем, кому удалось пережить эту страшную трагедию, а особенно - донести масштабность и жестокость. Очень важно, что некоторые из этих людей сейчас находятся здесь и передают свои воспоминания грядущему поколению, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, а мы могли бы почитать эту память », - сказал украинский министр Евгений Нищук.

Соорганизатор церемонии памяти жертв Холокоста председатель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев сказал: «Организуя этот вечер памяти мы имели не целью передать ту информацию, события которых происходили тогда на европейском континенте, так и по всему миру. Эта ситуация требует нашей мобилизации, чтобы вместе противостоять любой форме агрессии. Поэтому мы как Ассамблея национальностей Украины, вместе с организаторами и Еврейским фондом, пригласили многие дипломаты разных стран, чтобы объединиться в борьбе против любой формы нетерпимости. Сегодняшнее присутствие такого количества деятелей говорит о том, что в Украине постепенно гражданское общество начинает объединяться вокруг таких ценностей, как гуманизм, чувство, сочувствие, человечность, равенство ... Поэтому то, что произошло в Германии, когда нацизм пришел к власти, создав машину смерти, не должно иметь место в современной истории как Украины так и для мира ».

Зажигая 5-ю свечу, президент Еврейского форума в Украине, общественный деятель Аркадий Монастырский прочитал письма поддержки от руководителей украинских ведомств, а в отдельном интервью высказал мнение: «Мы не можем еще многое сделать. Украина по-прежнему не вспупила в Международный альянс по изучению Холокоста, что негативно отражается на мнении других стран по ней. Кроме того, нет надлежащего сохранения памятников в местах расстрелов, которые и без этого часто разрушаются, подвергаются вандализму, а государство не имеет средств и желания за ними ухаживать. Хотя во многих местах эти памятники сооружены не по средства государства, а неравнодушен людей ».

Перед собравшимися с композициями выступили: Струнный квартет «Cordes» и Израильский театр «Секрет звука» со спектаклем «Параллельный мир».

Слова поддержки выразил общественный деятель, журналист Роман Реведжук: «Я, как человек который исповедует христианство, основы и принципы любви к ближнему. Эта история является частью того, что побуждает меня еще больше идти путем толерантности. Ведь межнациональная толерантность - это и есть основа развития не только Украины, но и мира. И не надо уничтожать архивы, чтобы поколение не узнали историю трагедии, как это делают нацистских и фашистские режимы. Надо признавать ошибки, каяться и искупить вину. Воспроизводить историю, рассказывая о трагедии в деталях, чтобы поколения понимали, которое было зло и сейчас имеем предотвращать подобном. На высшем государственном уровне нужно принимать меры, чтобы никто не посмел совершать что-то подобное, или даже думать. Посибно-учебная политика должна работать со школьного возраста.

За последние четыре года, изучая исторические факты гибели человечества в борьбе добра и зла, есть четкое понимание. Как я должен жить. Каким принципам следовать. Сегодня сидя в зале, я услышал такие слова господина Дмитрия Павлычко: у меня на глазах застрелили моего друга, одноклассника - он был еврей. Также во время Голодомора сталинский режим забрал чьих друзей, братьев, сестер и мы должны помнить о евреях, о украинском, о всех людей погибших от различных режимов. Смерти людей - это наше общее горе. Эти слова той истиной, которая для меня лично является основой формирования моего отношения к человечеству. Помните историю - совершая МИР, будем жить в мире. Вечная память замученным».

Так, Холокост - это большое преступление перед человечеством. Слово «Холокост» с древнегреческого означает всесожжение. Этим понятием обозначают геноцид евреев, и не только евреев нацистами во время Второй мировой войны. Только в концлагере Аушвиц-Биркенау с 1940 по 1945 год было замучено 1,5 миллиона человек. Вообще во время Холокоста нацисты истребили от 6 до 11000000 человек. Незабываемая трагедия народа, нравственный урок для будущих поколений, и теперь мы знаем, и должны воспитывать у современной молодежи уважение к людям независимо от их расы и происхождения, обращать их на правильный путь и помогать им разобраться в влияния прошлого на современность. Поэтому прислушаемся к словам Евгения Нищука, Ровшана Тагиева, Аркадия Монастырского, Романа Реведжук о тех печальных событиях, ведь они своими словами хотят донести молодому поколению, что общая беда, должна нас мотивировать воспитывать в себе позицию открытого сердца, любви и уважения к человечеству.

матеріал підготувала журналіст Галина КУШНІРУК-ВОЛЧОК


ОСТАННІ НОВИНИ:

РЕКЛАМА

ПЕРША УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА МЕДІА ПЛАТФОРМА___ Суспільно-політична газета "Київ З Перцем"
FIRST UKRAINIAN INDEPENDENT MEDIA PLATFORM _______Social-political newspaper "Kyiv With Pepper" ______2014